Tag Archives: ธรรมะ

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

dhamma_change_life10

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา
ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมฟังการบรรยาย และปฏิบัติธรรม

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 10

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรม
ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตาครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 – 17.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

feature-thamma

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมฟังการบรรยายและปฏิบัติธรรม
ธรรมะเปลี่ยนชีวิต
กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 – 17.00 น.