Tag Archives: คอนโด

พื้นที่ให้เช่า บริเวณใต้คอนโดฮิลล์ไซด์ ถนนนิมมานเหมินท์

hilside-sale0

พื้นที่ให้เช่า บริเวณใต้คอนโดฮิลล์ไซด์ ถนนนิมมานเหมินท์

มีข่าวฝากประกาศ มีพื้นที่ให้เช่า บริเวณใต้คอนโดฮิลล์ไซด์ ณ บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่