ชวนสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เริ่มต้นดี ชีวิตดี ทำดีตลอดปี

pray02-25567

ร่วมสวดมนต์และตั้งปณิธานจิตที่จะลงมือทำเรื่องดีๆ ตลอดปีหน้า

ชวนสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เริ่มต้นดี ชีวิตดี ทำดีตลอดปี

เหตุผลที่ควรมาร่วม “สวดมนต์ข้ามปี”

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. เพื่อเจริญสติภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

๓. เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แทนการสังสรรค์ เคาท์ดาวน์ ดื่มเหล้า เหมือนที่นิยมทำกันมา

๔. เพื่อสร้างกระแส ทัศนคติและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และอานิสงค์ของการสวดมนต์

๕. เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ชาวไทยจะได้ตั้งปณิธานจิตที่จะลงมือทำสิ่งดีๆ ตลอดทั้งปี

๖. เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายได้แสดงผลการดำเนินงาน และเชิญชวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่าย

๗. แสวงหาภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น

 

pray01-25567

งานนี้ต้องบอกว่า การสวดมนต์เป็นกิจกรรมดีๆ ที่เหมาะกับ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ รวมถึงประชาชนที่ปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าวัด หรือสวดมนต์ และที่กำลังมองหา กิจกรรมทางเลือกที่ดีกว่าการดื่มสุรา การเคาท์ดาวน์

สวดมนต์ข้ามปี ไปที่ไหนดีนะ?

สถานที่จัดงานในปีนี้ ส่วนกลาง จัดที่สนามหลวง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตัวแทนภาคทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น, ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา และ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เรียกว่า “ใกล้วัดไหน ก็ไปวัดนั้น” กันได้เลย และ หากยังไม่รู้ว่าจะไปร่วมที่ไหนดี อาจลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.สวดมนต์ข้ามปี.com
และหากไม่สะดวก ก็สามารถเข้าห้องพระสวดมนต์ที่บ้านก็ได้อานิสงส์ไม่น้อยไปกว่ากัน

ข้อมูลจาก http://www2.thaihealth.or.th/microsite/site/4/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5/

สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ วัดที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 • วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
 • วัดเจ็ดยอด
 • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
 • วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดศรีสุพรรณ
 • วัดพันอัน
 • วัดเจดีย์หลวง
 • วัดสวนดอก

ในส่วนของต่างอำเภอ จ.เชียงใหม่

 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) พระอารามหลวง  ต. ริมใต้  อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่
 • วัดหนองก๋าย ต. สันป่าตอง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
 • วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต. โปงทุ่ง อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่
 • วัดสันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่
 • วัดศรีบัวเงิน ต.แม่ข่า อ. ฝาง จ.เชียงใหม่
 • วัดท่าตอน ต. ท่าตอน  อ. แม่อาย  จ. เชียงใหม่
 • วัดป่าไม้แดง ต. หนองบัว อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่
 • วัดร้องวัวแดง ต. ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่
 • วัดชยาลังการ์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วัดแม่ปั๋ง ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของภูมิภาคอื่นได้ที่นี่

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์ จาก สสส. (ของปี 2556)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ชวนสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เริ่มต้นดี ชีวิตดี ทำดีตลอดปี โดย สสส.