สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี : สวดมนต์ข้ามปี 2556 ด้วยกันที่เชียงใหม่

สวดมนต์ข้ามปี 2556 เชียงใหม่

ขอเชิญสวดมนต์ข้ามปี 2556 ด้วยกันที่เชียงใหม่

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการรับวันใหม่ รับปีใหม่ ด้วยสติและความเป็นสิริมงคล

สวดมนต์ข้ามปี 2556 เชียงใหม่

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ปีที่ 3

ในปี 2555 นี้ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายสื่อมวลชน รวมถึงวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในการจัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี” อีกทั้งยังมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนัเลขาธิการ มหาเถรสมาคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือไปยังวัดต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

4 วาระมหามงคล “สวดมนต์ข้ามปี 2555

ที่สำคัญในปี 2555 เป็นอีกหนึ่งปีที่แสนพิเศษที่มี 4 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ เป็นปีที่

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555
 • สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วันที่ 12 ธันวาคม 2555
 • และ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555

อีกทั้งเป็นปีพุทธชยันตีครบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จึง เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนไทยทุกคน จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี และที่สำคัญจะได้สวดมนต์เพื่อทำความ ดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ดังนั้น ปีนี้ สสส. ขอเชิญชวนประชาชนทำสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่และใช้เวลาในการทำสิ่งที่เป็นมงคลต่อตัวเอง ต้อนรับปีใหม่แทนการเลี้ยงฉลองและดื่มสุราตามที่เคยปฏิบัติกันมา

pray_good1

 

สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ วัดที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 • วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
 • วัดเจ็ดยอด
 • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
 • วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดศรีสุพรรณ
 • วัดพันอัน
 • วัดเจดีย์หลวง
 • วัดสวนดอก

ในส่วนของต่างอำเภอ จ.เชียงใหม่

 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) พระอารามหลวง  ต. ริมใต้  อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่
 • วัดหนองก๋าย ต. สันป่าตอง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
 • วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต. โปงทุ่ง อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่
 • วัดสันกำแพงต. สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่
 • วัดศรีบัวเงิน ต.แม่ข่า อ. ฝาง จ.เชียงใหม่
 • วัดท่าตอน ต. ท่าตอน  อ. แม่อาย  จ. เชียงใหม่
 • วัดป่าไม้แดง ต. หนองบัว อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่
 • วัดร้องวัวแดง ต. ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่
 • วัดชยาลังการ์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วัดแม่ปั๋ง ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของภูมิภาคอื่นได้ที่นี่

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์ จาก สสส.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ กิจกรรมชวนสวดมนต์ข้ามปี 2555 – 2556 สร้างสถิติโลก ฉลอง 4 วาระมหามงคล