ข้อมูลการเดินรถทางเดียว (One-way Project) นิมมานเหมินท์ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

one-way-niiman-map

สืบเนื่องจากจราจรเชียงใหม่ จะจัดเดินรถทางเดียวถนนย่านนิมมานเหมินท์ที่เชื่อมต่อกับถนนสิริมังคลาจารย์ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ Nimman13.com จึงขอนำเสนอข้อมูลคร่าวๆของโครงการดังกล่าวนี้เพื่อให้ผู้ที่ใช้ถนนนิมมานเหมินท์ได้เข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้

Page กิจกรรม One-way Project (เฝ้าดู เดินรถทางเดียว นิมมานเหมินท์)

การประเมินการทดลองจัดระบบเดินรถทางเดียว ระยะที่ 1

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมชาวนิมมานเหมินท์

ที่มาของโครงการโดยกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

พันตำรวจเอกสิทธิชัย  ทนันไชย ผู้กำกับการ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กลุ่มงานจราจรฯ จะจัดทดลองเดินรถทางเดียวบริเวณถนนย่านนิมมานเหมินท์  ที่เชื่อมต่อกับถนนสิริมังคลาจารย์  ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556  หากได้ผลจะดำเนินการเป็นการถาวรต่อไป (ล่าสุด จะมีการขยายช่วงทดลองออกไปถึง 31 มีนาคม 2556 (อัพเดทข้อมูลเมื่อ 27 ก.พ.56))

สืบเนื่องจากปัญหาการจราจรบริเวณถนนนิมมานเหมินท์และถนนซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนนิมมานเหมินท์กับถนนสิริมังคลาจารย์  มีปัญหาการจราจรที่ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะปัญหาการจอดรถบนทางที่มีลักษณะเป็นทางแคบทำให้กีดขวางการจราจรไม่สามารถเดินรถสวนทางกันได้สะดวก ส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยและผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด จึงจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่พักอาศัย ผู้ประกอบการและผู้สัญจรส่วนหนึ่ง มีความเห็นว่าควรปรับปรุงการจราจร โดยจัดระบบเดินรถทางเดียวในซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนนิมมานเหมินท์กับถนนสิริมังคลาจารย์   เพื่อสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่มงานจราจร ฯ จึงกำหนดจัดระบบการเดินรถทางเดียว ดังนี้ ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5, 9, 13 เดินรถทางเดียวจากด้านที่เชื่อมต่อกับถนนสิริมังคลาจารย์ ไปยังด้านที่เชื่อมต่อกับถนนนิมมานเหมินท์  ส่วนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7, 11, 15 เดินรถทางเดียวจากด้านที่เชื่อมต่อกับถนนนิมมานเหมินท์  ไปยังด้านที่เชื่อมต่อกับถนนสิริมังคลาจารย์  และเดินรถทางเดียวจากถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 17 ไปยังด้านที่เชื่อมต่อกับถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5  ซึ่งคาดว่าจะลดปัญหาการจราจรและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จะเน้นการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนและป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อให้ผู้ใช้รถได้สังเกตเห็นได้ชัดเจนและปฏิบัติตาม หลังจากนั้นเมื่อครบกำหนดแล้วจะได้นำความคิดเห็นของผู้ที่พักอาศัย, ผู้ประกอบการและผู้สัญจรทั่วไป นำมาประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป และหากได้ผลดีจะดำเนินการเป็นการถาวรต่อไป

police-sign-oneway-nimman

ที่มา กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลโครงการเดินรถทางเดียว ถนนนิมมานเหมินท์ โดย ชมรมชาวนิมมานเหมินท์

สืบเนื่องจาก กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดทดลองเดินรถทางเดียวในซอยเลขคี่ ถนนนิมมานเหมินท์

1. ระยะเวลาทดลอง 1 เดือน ระหว่าง 1-28 กุมภาพันธ์ 2556 (ล่าสุด จะมีการขยายช่วงทดลองออกไปถึง 31 มีนาคม 2556 (อัพเดทข้อมูลเมื่อ 28 ก.พ.56)

2. ทดลองเฉพาะ ซอยเลขคี่ 5-15 เท่านั้น (หมายความว่าซอย 1 และ 3 ใกล้รินคำ และซอย17 อนุบาลสวนน้อย ยังคงเป็นซอยให้เดินรถสวนทางเข้าออกได้ตามปกติ) และเป็นการเดินรถทางเดียวตลอดซอยจากนิมมานเหมินท์ถึงศิริมังคลาจารย์ ถ้าเอานิมมานฯ เป็นหลัก ซอย 5 ออก ซอย 7 เข้า ซอย 9 ออก (เพื่อไม่ให้รถตัดจากซอยกาดเชิงดอยทะลุตรงเข้ามา) ซอย 11 เข้า ซอย 13 ออก ซอย 15 เข้า

3. จะกำหนดซอยตัดขวางทุกซอย จัดเป็นเป็นวันเวย์ขึ้นทิศเหนือเท่านั้น

4. การจอดรถในซอยนิมมานฯ ทุกซอย บังคับวันคู่วันคี่เหมือนเดิม (ซึ่งคงจะมีการฝ่าฝืน) แต่วันเวย์น่าจะช่วยลดการติดสวนกันไม่ได้บ้าง) แต่การจอดรถซอยขวางอาจจะมีการบังคับห้ามจอดตลอดแนวทั้งสองฝั่ง หรืออาจจัดให้จอดได้สลับวันคู่ วันคี่

5. ช่วงการทดลอง จะมีแผงกั้น ป้ายห้ามเข้าจะติดชัดเจน โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เช้าเย็น จะมีจราจรมาคอยกำกับดูแล ตามจุดต่างๆ

6. ในระหว่างการทดลองจะมีการประเมินหรือปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม เมื่อจบช่วงการทดลอง จะมาขอความคิดเห็น เพื่อทำเป็นข้อสรุปจากชมรมนิมมานว่ามีข้อเสนอแนะอะไรอย่างไรบ้าง ดังนั้นชมรมชาวนิมมานเหมินท์ จึงใคร่ขอให้ท่านผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มาใช้บริการเดินทางไปมา เข้าออกอยู่เป็นประจำ โปรดร่วมประเมิน โดยอาจแสดงความเห็นได้โดยตรงกับทางกลุ่มงานจราจร หรือส่งความคิดเห็นได้ทาง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ facebook.com/NimmanClub หรือทางอีเมล์ ที่ nimmanclub@gmail.com

one-way-niiman-map

แผนผังการเดินรถทางเดียว (คลิกเพื่อขยาย)

ที่มา Facebook ชมรมชาวนิมมานเหมินท์ https://www.facebook.com/NimmanClub


ผังการเดินรถทางเดียวถนนนิมานเหมินท์ ที่จะเริ่มทดลองใช้ 1 เดือน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 ซอยเลขคี่ 5-15 สรุปข้อมูลง่ายๆ โดย Nimman13.com

จากฝั่งถนนนิมมานเหมินท์ ฝั่งที่รถสามารถเข้า-ออกในซอยได้มีดังนี้
ขาเข้า
– ซอย 7 (สังเกตร้านขนมเค้ก MontBlanc)
– ซอย 11(สังเกตร้านนิยมพานิช สาขานิมมานฯ)
– ซอย 15 (สังเกตทางฝั่งตรงข้ามจะเป็นธ.กสิกรไทย )

ขาออก
– ซอย 5 (ดูธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิมมานเหมินท์ เป็นหลัก)
– ซอย 9 (สังเกตป้ายร้าน Starbuck เป็นหลัก ถ้าเลี้ยวขวาจะไปประเสริฐแลนด์(กาดเชิงดอย))
– ซอย 13 (สังเกตร้าน Salad Concept เป็นหลัก)

—————————————————————————-
ฝั่งถนนศิริมังคลาจารย์

ขาเข้า
– ซอย 5
– ซอย 9 (ถ้ามองจากทิศเหนือ มาจากซอย11 จะอยู่ก่อนถึงข้าวมันไก่นันทาราม)
– ซอย 13 (สังเกตโรงแรมกรีน พาเลซเป็นหลัก)

ขาออก
– ซอย 7 (ปากซอยอยู่ตรงข้ามร้าน โซลาว)
– ซอย 11(สังเกตร้านเดหลี Dayli, โรงแรมกรีน พาเลซ และร้านอาหารตามสั่ง เป็นหลัก)

Page กิจกรรม One-way Project (เฝ้าดู เดินรถทางเดียว นิมมานเหมินท์)

การประเมินการทดลองจัดระบบเดินรถทางเดียว ระยะที่ 1

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมชาวนิมมานเหมินท์


มาร่วมกันปฏิบัติตามกฎ รักษาระเบียบวินัย เพื่อสังคมส่วนรวมที่น่าอยู่ของนิมมานเหมินท์กันครับ