พบกับเทศกาล สีสันโลกล้านนา Family of Man Festival @ Lanna 26-29 กันยายน 2556 กาดเชิงดอย

Lannaw World September 2013

เทศกาล “สีสันโลก ณ ล้านนา” ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2556 ณ บริเวณประเสริฐแลนด์ กาดเชิงดอย เวลา 18.00 น.-24.00 น. ค่าเข้างานฟรี และมีการสัมมนา รวมนักพูด นักคิด และศิลปิน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลา 14.00 – 17.00 น. วันที่ 26 – 27 กันยายน 2556
lannaworld-sep2013
…พบการแสดงชาติพันธุ์…ดนตรี…วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์…ชาวปกาเกอะญอ ชาวอาข่า ชาวไทยใหญ่ ชาวยอง
…ทีมนาฏศิลป์จากอีสานและล้านนา
…ศิลปิน พี สะเดิด,จำอวดหน้าม่าน,วงไม้เมือง,ทอดด์ ทองดี,วง “The Sis” (สาวสวยเสียงไพเราะจากปักษ์ใต้บ้านเรา)และทีมหิมพานต์
…การแสดงชาติพันธุ์ของชาวอาเซียน เวียดนาม,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย
…คณะการแสดงใหญ่จากประเทศเกาหลี,อินเดีย
…สหรัฐอเมริกา…
…การเสวนากลางวันและกลางคืน
…ฯลฯ…

ข้อมูลที่มา facebook : Lannaworld

26 – 29 กันยายน 2556 ณ บริเวณประเสริฐแลนด์ กาดเชิงดอย เวลา 18.00 น.-24.00 น. ค่าเข้างานฟรี

1170731_563928836977116_962232167_n

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook : Lannaworld
หรือ www.lannaworld1.com โทรศัพท์ 086 320 4209  และ 081-6168202  Email : toddeastwest@gmail.com , keweastwest@gmail.com

Produce by Todd Tongdee