เชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และ Comp and Mobile Expo 2013 วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

commobile2013

เชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 26 และ Comp and Mobile Expo 2013 วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในงานพบกับ
– กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
– การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี
– บูธนิทรรศการระดับบัณฑิตศึกษา

ฟรี สัมมนา หาฟังยาก !!

พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
14.00 – 15.30 น. | Face Time : โทรศัพท์ยุค 3G วิทยากร คุณชยุตม์ แสนหลวง

ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556
14.00 – 15.30 น. | Advance Social Media : Live, Facebook, Twitter วิทยากร คุณชยุตม์ แสนหลวง

เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556
10.00 – 11.30 น. | ภาพสวยด้วย Instagram วิทยากร คุณศรัณย์ แสงทอง
14.00 – 15.30 น. | รู้จัก Digital TV ทีวีไทยในอนาคต วิทยากร อ.นเรศ สุขร่องช้าง

scd-commobile2013
โปรโมชั่นพิเศษในงาน http://www.siamexhibition.com/com2013/chiangmai/promotion.html

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินงานโดย บริษัท สยามเอ็กซิบิชัน จำกัด