100 ปีชาตกาล นายไกรศรี …นิมมานเหมินท์ 24 ธันวาคม 2555

100yrs-kraisri-800

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน
100 ปีชาตกาล นายไกรศรี …นิมมานเหมินท์
ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสังคมศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณธารินทร์ นิมมานเหมิท์ บุตรชาย และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวเปิดนิทรรศการ

กำหนดการ 100 ปีชาตกาล นายไกรศรี …นิมมานเหมินท์ 24 ธันวาคม 2555

 

100 ปีชาตกาล นายไกรศรี ...นิมมานเหมินท์ 24 ธันวาคม 2555

100 ปีชาตกาล นายไกรศรี …นิมมานเหมินท์ 24 ธันวาคม 2555

 

นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการหลายด้าน ได้ทำการสำรวจค้นคว้าและเขียนบทความเผยแพร่ ทั้งด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา เป็นผู้ค้นพบเตาสังคโลกโบราณที่อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย และอีกหลายแห่งในภาคเหนือ เป็นผู้คนพบเอกสารใบลานที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายมังราย เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ภาษา วัฒนธรรมของคนเผ่าผีตองเหลือง ที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงแบบขันโตก >> อ่านประวัติเพิ่มเติม <<

จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-3528 และ 0-5394-3565