ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรม
ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตาครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 – 17.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

thamma9-2

ในงานมีแจกหนังสือธรรมะ – ซีดีธรรมะ โรงทานเปิดตั้งแต่ 06.00 น. “มีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน”

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โรงทาน, หนังสือ, ซีดี และอื่นๆได้ที่ ชมรมสารธรรมล้านนา โทร. 081-7163960, 086-1805709 หรือที่ http://www.saradhamlanna.com/
facebook ชมรมสารธรรมล้านนา