ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

dhamma_change_life10

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา
ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมฟังการบรรยาย และปฏิบัติธรรม

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา ครั้งที่ 10

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 7.00 น.-17.00น.

dhamma_change_life10

โดยมีองค์บรรยายธรรม
– พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
– พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
– หลวงปู่ไม อินฺทสิริวัด ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
– พระอาจารย์จันมี อนาลโย วัดป่าแก้งใหม่ จ.หนองคาย
– อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

ในงานมีการแจกหนังสือ-ซีดีธรรมะ

ฟรี!..ทุกอย่าง

โรงทานเปิดตั้งแต่ 06.00น. “มีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โรงทาน,หนังสือ,ซีดี,และอื่นๆ ได้ที่
ชมรมสารธรรมล้านนา (ติดต่อโรงทาน)
โทร.081-7163960, www.saradhamlanna.com

ขอเชิญชวนญาติธรรม นำภาชนะจานชามช้อนและแก้วน้ำ สำหรับใส่อาหารมาจากบ้าน โดยทางชมรมจะจัดสถานที่ล้างภาชนะไว้ให้ เนื่องทางชมรมมีเจตนารมณ์ที่จะลดโลกร้อน และช่วยกันเพิ่มคุณค่าของงานแสดงธรรม ขัดเกลาจิตใจ ขัดเกลากิเลสในใจ ช่วยกันลดละการใช้กล่องโฟม พลาสติค ร่วมกันรณรงค์กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติ โดยคำนึงต่อผลกระทบต่อสรรพชีวิต ทั้งบนผืนดินและแผ่นน้ำ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ ขอเชิญชวนเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานร่วมสร้างต้นบุญเพื่อเป็นต้นแบบการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลคืนสู่โลกและธรรมชาติ คืนชีวิตสู่ผืนดิน

ที่มา www.saradhamlanna.com