กิจกรรมชุมชน ป๋าเวณียี่เป็งเชียงใหม่ ประเพณีสร้างสุข ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

yeepeng01

กิจกรรมชุมชน ป๋าเวณียี่เป็งเชียงใหม่ ประเพณีสร้างสุข ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00 น. ต่ามผางปะตี๊ดพร้อมกันบนทางเท้าสองฝั่งถนนช้างม่อย และรอบคูเมืองชั้นใน

กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2555

ขอเชิญทุกท่าน ฮอมผางปะตี๊ด เพื่อใช้จุดในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถนำมารวมได้ที่กล่อง “ฮอม” ในบริเวณวัดพันเตา วัดพันอ้น และวัดทรายมูลเมือง

ผางปะตี๊ด

ดูรูปผางประตี๊ดได้ที่นี่ (ขอขอบคุณ instagram tourchiangmai)

เป็นภาษาเหนือ ความหมายคือ ถ้วยประทีปหรือถ้วยเล็กๆ ที่ทำด้วยดินเผา รูปลักษณะแตกต่างกันตามฝีมือช่างแต่ละยุคสมัย ผางประตี๊ดในสมัยโบราณทำไว้มีขนาดใหญ่เท่าถ้วยตักแกงขนาดเล็กทีเดียว สันนิษฐานว่าคนในสมัยโบราณต้องมีรูปร่างใหญ่ วัตถุเครื่องใช้จึงมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย อีกประการหนึ่ง การใช้ผางประตี๊ดขนาดใหญ่สามารถบรรจุเชื้อเพลิงมาก แต่ละอันก็จะจุดได้นานไม่ดับง่าย สมัยโบราณเวลามีงานเทศกาล มักจะใช้ผางประตี๊ด จุดให้แสงสว่าง ดังนั้นผางประตี๊ดจึงทำค่อนข้างใหญ่เพราะคำนึงถึงเหตุผลดังกล่าว

ส่วนคำว่า ต๋าม ในภาษาเหนือ แปลว่าจุด (ใช้กับการจุดเทียน หรือธูป) เมื่อนำมารวมเป็น ต๋ามผางประตี๊ด ความหมายจึงหมายถึง การจุดประทีปส่องไฟ นั่นเอง

ที่มาความหมายของผางปะตี๊ด : www.mcp.ac.th

ที่มา : กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2555 โดย เทศบาลนครเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง เชียงใหม่ ต๋ามผางปะติ๊ดฯ 3.5หมื่น รับยี่เป็ง55